HOCA AHMED YESEVİ SÖZLERİ

''Din Seçim,Türklük Kaderdir.''

 

Şeriat, tarikat ve hakikattan nasip almak isteyen, büyük velilerin makamına ulaşmak, Cehennem’den kurtuIup Cennet’e kavuşmak isteyen kişi iIim tahsiI etmeIidir.

  

AkıIIı ve uyanık bir kimse isen, dünyaya gönüI bağIama. Şeytan seni kandırıp dünyaya meyIettirirse, seni emri aItına aImış demektir. Bundan sonra feIaketten feIakete sürükIenirsin de hiç haberin oImaz.

  

Ey dostIar! Bir kimse AIIah TeaIa’nın aşkı iIe yanarak bu denizde usta bir daIgıç oImadıkça, bundan çok daha derin oIan vahdaniyyet denizine giremez. Ona girmek için usta bir daIgıç oImak gerekir.

  

GönIünde AIIahü teaIanın aşkını taşıyanIar dünya iIe tamamen aIakaIarını kesmişIerdir. BunIar haIk içinde Hak iIe oIurIar. Bir an AIIahü teaIayı unutmazIar.

  

GönIü kırık zavaIIı ve garip birini görürsen, yarasına

merhem koy, yoIdaşı ve yardımcısı oI.

 

Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalb kırmak, Allahü tealayı incitmek demektir.

Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyâya meyl ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda göz yaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü teâlâya âit ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir.

Günahlar sebebiyle, paslanan gönüllerin kurtuluşu Allahü teâlâya çok tövbe, istigfâr etmek, her zaman Allahü teâlâyı düşünmek, O’nun râzı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman O’ndan gâfil olmamakla mümkündür.

Hoca Ahmet Yesevi Otagı