Hoca Ahmet Yesevi Federasyonu

Yöneti Kurulu

Hoca Ahmet Yesevi Otağı
Hoca Ahmet Yesevi Otağı

Av. İsmail DEMİRDÜZEN
Genel Başkan

Av. Ahmet ÇOLAK
Genel Başk. Yard.

Mustafa YILMAZ
Genel Başk. Yard.

M. Yaşar BİLGİN

Genel Başk. Yard.

Hacı Ali TÜRKMEN
Genel Sekreter

Ali AYDIN
Genel Başk. Yard.

Oğuz Adem SELÇUK
Genel Başk. Yard.

Hasan KARAOĞLU
Genel Başk. Yard.

Ali KÜÇÜKAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Cumali YAKAN
Genel Başk. Yard.

Mehmet SÜSLÜ
Genel Başk. Yard.

Sıtkı POLAT
Genel Başk. Yard.

Bayram SERT
Genel Başk. Yard.

Mehmet YILDIRIM
Genel Başk. Yard.

Bülent KARAYEL

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ÖZLER
Yönetim Kurulu Üyesi

Av.İsmail DEMİRDÜZEN

Hoca Ahmet Yesevi Federasyonu

Genel Başkanı

Hoca Ahmet Yesevi Otagı